Què fem

fjrigjwwe9r4PROJECTES_BASIC_IDM:TEXTE3

Les raons de ser d´Acetref:

- Fomentar el creixement del sector forestal amb un increment de la inversió cap aquest sector i vetllar per tal que es doni un valor just i digne als treballs que es realitzen.

- Ser la veu del sector a Catalunya i representar-lo davants administracions i entitats.

- Aportar avantatges competitius als associats de l´entitat oferint serveis comuns, negociant acords conjunts i potenciant l´intercanvi de coneixements.

- Lluitar contra l´intrusisme de persones que incompleixen la legislació o de grans grups empresarials que no són especialistes forestals.

- Promoure la important tasca de la prevenció d´incendis - tan demandada socialment-, preservar i mantenir els boscos i el paisatge català i ternir-ne cura.

- Ajudar a millorar les empreses per fer-les més competitives tècnicament i proporacionar una bona formació especialitzada que permetir professionalitzar els treballadors del sector per entrar en una espiral de millora contínua i de treball ben fet, estable, segur, ètic i respectuós amb l´entorn.

- Fer una labor de divulgació per apropar la nostra professió a la gent

 

info@acetref.org